Dnešní doba klade zvýšené nároky na ekologii, hospodárnost a efektivitu při využívání všech energetických zdrojů. Důkazem toho je stále důraznější prosazování alternativních způsobů výroby elektrické energie a zároveň rostoucí obliba všeho s nízkou spotřebou, od auta po žárovku. Tyto trendy se však neobjevují z ničeho nic. Snaha po snižování potřeby energie provází západní svět již několik desetiletí.

Jedním ze směrů snižování naší závislosti na nerostných zdrojích je výstavba energeticky nenáročných domů, které do vize zelenější společnosti dokonale zapadají. Kdokoliv, kdo se chystá stavět nový dům, by měl zvážit, zda není lepší obětovat větší částku jako vstupní investici do stavby v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu.

Výhody nízkoenergetického domu

  • Spotřeba energie potřebné na vytápění se u nízkoenergetického domu pohybuje v rozmezí 15 – 50 kW/m2 ročně. Jedná se o zhruba třetinovou spotřebu oproti běžnému domu.
  • Úspora vzniklá při provozu nízkoenergetického domu vrátí zvýšené náklady na realizaci projektu v horizontu několika let.
  • Rostoucí obliba všeho, co chrání životní prostředí i naší peněženku s sebou přináší také zvýšenou prestiž takové stavby a tím zvyšuje její hodnotu.

Jaké jsou zásady při stavbě nízkoenergetikého domu?

  • Správný výběr pozemku a orientace stavby – záleží zejména na poloze vůči světovým stranám a okolním objektům. Je tak určeno, do jaké míry bude možné získávat energii z přirozených zdrojů. Ideální je jižní svah.
  • Volba projektu – u nízkoenergetických staveb platí čím jednodužší tvar domu, tím snadnější realizace projektu a větší šance na konečnou úsporu. Každý výstupek na obvodové zdi, každý vikýř nebo stření okno zvyšuje riziko vzniku nežádoucích tepelných mostů, které mají na svědomí zásadní tepelné ztráty.
  • Důraz na kvalitu provedení – aby bylo dosaženo maximálních izolačních vlastností střechy a obvodového zdiva, je nutné klást zvýšené nároky na odbornost provedené práce.
  • Využití dostupných přírodních zdrojů – Fotovoltalické články, solární systémy na ohřev vody, tepelná čerpadla apod.
  • Instalace nuceného systému větrání s rekuperací tepla – potřeba pravidelného větrání se nevyhýbá ani nízkoenergetickým domům. Centrálně řízené větrání s rekuperační tepelnou jednotkou umožňuje zachovávat vysokou kvalitu vzduchu při minimalizaci tepelných ztrát.
  • Vhodný systém vytápění – nízkoteplotní vytápění společně s využíváním nadbytečného tepla vyráběného elektrickými spotřebiči a obyvately domu je klíčem k snižování nákladů na vytápění.

Ušetřete na výdajích za energie

Průměrný podíl výdajů energie na topení v běžném domě je 70 %. Nízkoenergetický dům, může tento podíl snížit až na 30 %. Pokud je navíc v domě instalováno pouze elektrické topení, získá jeho majitel výhodnější sazbu na elektrický proud. Díky tomu je možné snížit celkové náklady na energie až na polovinu oproti stejnému domu vytápěnému plynem.

Stavitelství Holík se již několik let zabývá výstavbou energeticky úsporných staveb a v tomto směru získává stále více zkušeností a pozitivních referencí. Přesvědčte se o našich kvalitách a kontaktujte nás.