Kanalizace je důležitou součástí každé budovy. Těžko si lze představit, že by někdo stavěl dům bez toho, aby počítal s instalací kanalizace, jako s prostředkem odvodu odpadní vody z kuchyně, koupelny a sociálního zařízení. Také v případě komerčních objektů, kde se nenachází žádné rozvody vody, je potřeba vybudovat kanalizaci, a sice dešťovou na odvod vody ze střech, která by jinak mohla zatékat pod budovu.

Kanalizaci dělíme na dešťovou a splaškovou. Toto rozdělení bylo zavedeno za účelem odloučení obyčejné vody od odpadní vody z domácností, která musí být odvedena do čističky odpadních vod, než bude již v nezávadném stavu vrácena do přírodního koloběhu. Z tohoto důvodu je často nutné instalovat ke každému objektu dvě přípojky kanalizace.
Druhým dělením by mohlo být rozdělení na veřejnou kanalizaci – většinou financovanou z obecních rozpočtů a kanalizaci soukromou, která zahrnuje rozvod kanalizace po soukromém pozemku až po přípojku na veřejnou síť. Samostatnou kapitolou jsou kanalizační systémy velkých průmyslových areálů, kdy je často potřeba odvádět např. kontaminovanou vodu do vlastní čističky nebo sběrných nádrží.

Naše společnost se vedle zemních a výkopových prací a terénních úprav zabývá také pokládkou kanalizace a všemi úkony, které s ní souvisí. To zahrnuje vytvoření výkopů, pokládku betonového či plastového potrubí a následné uvedení terénu do původního stavu. Jsme schopni zajistit všechny druhy projektů – od kanalizačních přípojek a šachet, po vybudování veřejné kanalizace malého a středního rozsahu.